ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

  • PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ
2. การขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา  ระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค
4. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และจัดสวัสดิการสังคม
3. พัฒนาด้านการศึกษา  และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและเสมอภาค
4. สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น  ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
5. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง
6. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาดังนี้

1. ส่งเสริมกิจการงานสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ
2. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
3. การดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาและปรับปรุงการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
4. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1690
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2798
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21338
mod_vvisit_counterเดือนนี้50997
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว115543
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2157188

We have: 12 guests online
IP ของคุณ: 44.192.44.30
 , 
วันที่ 23 ก.ค. 2024
Home+ เกี่ยวกับ อบต.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

.:: ลิงค์แนะนำ ::.