แผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

  • PDFพิมพ์อีเมล

แผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

    แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก
    1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเอง)
    2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
    3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง โดยให้ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

     การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
          2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

     1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
     2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

     1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผล
     2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางและตรงประเด็น
     3. ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงจะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1756
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2864
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21338
mod_vvisit_counterเดือนนี้51063
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว115543
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2157254

We have: 21 guests, 5 bots online
IP ของคุณ: 44.192.44.30
 , 
วันที่ 23 ก.ค. 2024
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

.:: ลิงค์แนะนำ ::.