นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

  • PDFพิมพ์อีเมล

นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

      คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการประกอบด้วย 2 นโยบายใหญ่ๆ ดังนี้

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1)   นโยบายเร่งด่วน

1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือเกษตรกร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้า  น้ำประปา)
3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
6. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   วัฒนธรรม  และกีฬา
7. ส่งเสริมกองทุน  กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต

2) นโยบายหลัก

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น น้ำเพื่อการบริโภค  และอุปโภค ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน  ร่องระบายน้ำ ฯลฯ
2) สนับสนุนงบประมาณด้านการเกษตร โดยจัดทำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
3) ส่งเสริมจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  คุณภาพดีให้กับเกษตรกรทุกครัวเรือน
4) โครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรให้ได้พันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพดี  ทุกครัวเรือน
5) จัดให้มีการศึกษาอบรมอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ให้เกษตรกรให้มีความรู้ความชำนาญ

2. นโยบายด้านสังคม 

แนวทางการพัฒนา
1) จัดสรรงบประมาณตั้งศูนย์บริการผู้ประสบภัย และจัดหารถบริการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คลอดบุตร ตลอด 24 ชั่วโมง
2) จัดสรรสวัสดิการ และจัดอบรมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมของ อปพร.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
3) จัดสรรงบประมาณในการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

3. นโยบายด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
1) จัดการศึกษาตั้งแต่เด็กปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวัน
2) จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือต่างๆ ให้กับชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์
3) ร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งในเขต อบต.บ้านแดง จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้เด็กนักเรียนมีรายได้เสริม
4) สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีและขาดทุนทรัพย์ โดยให้ทุนการศึกษา โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือก

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1) ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทำประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
2) จัดสรรงบประมาณให้กับสถานีอนามัย และอสม.เพื่อดำเนินการป้องกันโรค และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพ
3) ออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อป้องกันการกระทำอันก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

5. นโยบายด้านวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา
1)จัดงานวันสำคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงการรักชาติ  ศาสนา พระมห ากษัตริย์ และความสามัคคี
2) ส่งเสริมทำนุบำรุงด้านพุทธศาสนาทุกหมู่บ้าน ทุกวัดเป็นประจำทุกปี
3) จัดงานลอยกระทงเป็นประจำทุกปี
4) ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านทุกหมู่บ้าน
5) อุดหนุนงานบุญประเพณีต่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
6) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันชกมวยและกีฬาอื่นๆ เป็นประจำทุกปี (โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง  เงินสนับสนุนจากเอกชน ประชาชน และส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ )

 


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1649
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2757
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21338
mod_vvisit_counterเดือนนี้50956
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว115543
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2157147

We have: 17 guests online
IP ของคุณ: 44.192.44.30
 , 
วันที่ 23 ก.ค. 2024
Home+ เกี่ยวกับ อบต.นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

.:: ลิงค์แนะนำ ::.