ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

  • PDFพิมพ์อีเมล

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556-2558)

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทำแผน
                  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
                   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                   2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามาจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบการพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จำดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่เลือกใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
                  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและและจัดลำดับแนวทางการพัฒนา 
หลังจากจัดลำดับแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
                   - หลังจากทราบแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
                   - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
                  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปี
                   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา หรือ คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
                   2. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ ระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
                   3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน


.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1799
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7080
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้19788
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว31848
mod_vvisit_counterเดือนนี้84432
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว90783
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2075080

We have: 66 guests, 4 bots online
IP ของคุณ: 44.211.26.178
 , 
วันที่ 20 มิ.ย. 2024
Home+ แผนพัฒนาท้องถิ่นขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

.:: ลิงค์แนะนำ ::.